BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

AIKIDO

BESLUIT

Het traditionele Aikido is volledig in de lijn van de gedachtegang waarin het Aikido van Meester Ueshiba is ontstaan. Er wordt boven de lesgever geen administratieve autoriteit georganiseerd, zoals dat op traditionele wijze in Japan ook steeds het geval is geweest. Het Aikido heeft nood aan een denkwereld die zich afscheidt van de denkwereld waarin sporttakken zich situeren. Een kader kan alleen geschapen worden als de autonomie van de Dojo gegarandeerd is en zich zowel richt op individuen als op Dojo's. Tot stand gekomen door het opdoen van ervaring en de gebruiken, hebben de principes van een traditionele discipline zich gehandhaafd ongeacht de plaats en het tijdsverloop. De kunstvormen die aan deze definitie beantwoorden worden doorgegeven van meester op leerling. Door deze overdracht wordt het opleiden op maat verzorgd, doet een beroep op het genie van ieder apart, viseert een situatie van individuele vrijheid, en draagt bij tot het vormen van autonome mensen. Het Aikido is een dergelijke kunst. De Aikidomeester is diegene die kennis en ervaring heeft opgedaan en die zorg draagt voor de duurzaamheid van de discipline. In de Dojo is hij de vakman die de leerlingen, conform zijn eigen visie begeleid. De lesgever doet dat vanuit zijn ervaring, de eigen lichaamsbouw, het eigen temperament, en de eigen betrachtingen. In zijn eigen Dojo, zonder de minste autoriteit boven hem, evalueert hij constant zijn werkzaamheden, door graden en diploma's aan zijn eigen leerlingen te geven zoals hij dat zelf nodig acht. Zijn eigen kwaliteit alsook de kwaliteit van zijn leerlingen zijn de enige getuigen van zijn competentie.

 “Het Aikido is er niet om anderen, maar om jezelf te corrigeren"

 Morihei Ueshiba

 Het is ondertussen duidelijk dat Aikido meer is dan een martiale techniek, het is ook een “innerlijke” krijgskunst.

Dit wil zeggen dat het beoogde doel niet de vernietiging van een tegenstander, maar de verbetering van de beoefenaar zelf is.

 Deze spirituele kant proberen we een klein beetje te schetsen op bij levende Vrede.

Volgende Vorige