BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

ETIQUETTE

BIJ HET BINNEN KOMEN VAN DE DOJO

Dojo is niet het Japanse woord van sportzaal. Het betekent meer dan dat. De Dojo is een onmisbaar gegeven in de overdracht van de traditionele Aikido. Het betekent het aannemen van een houding en het volgen van regels. Bescheidenheid en respect zijn de eerste opdracht bij deze martiale discipline. Een oosterse discipline beoefenen is niet altijd evident voor een westerling. Net zoals voor een oosterling de handelingen van de westerse wereld niet altijd even duidelijk zijn.

In de Dojo is de beoefenaar niet thuis, hij is de genodigde van de meester. Dit principe mag niet vergeten worden, ook niet als de leerlingen tamelijk vrijgelaten worden. In een traditionele Dojo kent alles zijn plaats, dus ook de leerlingen respecteren de regels vastgesteld door de meester. Iedereen moet zich er op zijn gemak voelen. Iedereen werkt in functie van zijn vooruitgang en zijn partner. Er is geen vooruitgang zonder de andere mogelijk. De partner is de spiegel van zijn werk. Breekt men de spiegel, dan kan men zijn eigen handelen niet meer zien. Iedereen oefent met iedereen. Een oosterse zegswijze zegt: “het verschil in potentieel creëert het leven”.

Het groeten bij het binnenkomen van de Dojo heeft als betekenis dat je hiermee aangeeft je te willen conformeren met de regels die binnen deze Dojo heersen. In de oosterse betekenis komt hier het religieuze aspect bij. De betekenis van een Dojo is tevens die van tempel waarin de sfeer van het Zenboeddhisme het Budo (de weg van de krijgskunst) wordt beoefend. In de traditionele Dojo bevindt zich dan ook een Kamiza, dit is de zetel van de goden. (lees ook eens een boekje over Shinto). Hier bevinden zich ook de portretten van bijvoorbeeld de grondlegger van de betreffende stijl en grootmeesters uit het verleden en het heden. Een onderdeel van de etiquette in deze Dojo's bestaat dan ook uit het groeten van deze Kamiza. Hiermee wordt respect voor getoond voor de bron. Bij Aikido is dit meestal een opstelling met het portret van O'Sensei Morihei Ueshiba, en wordt de Tokonoma genoemd.

Iedereen vraagt toestemming aan de Sensei om te mogen oefenen. Als lid van de Dojo impliceert dit dat je toestemming hebt om te oefenen. Deze toestemming kan ingetrokken worden. Stiptheid is aangewezen. De Sensei kan bij wijze van proef te laat komen en zien of de les wordt gestart door de uchi deshi en op tijd begint. Ook dit maakt deel uit van de autonomie. De Sensei komt als laatste op de tatami en gaat er als eerste terug af.

Ondanks het feit dat er vaak gebruik gemaakt wordt van een sportinfrastructuur is Aikido geen sport. De sportruimte transformeert, figuurlijk althans, in een Dojo, met alle daaraan vasthangende etiquette. De exacte regels kunnen van plaats tot plaats verschillen. Toch worden er meestal een aantal basisregels gevolgd.

Men komt de Dojo eerst met de linkervoet binnen en men groet naar de Tokonoma.

Men komt verzorgd op de tatami. Handen, voeten, nagels zijn proper en een verzorgd lichaam.

Men betreedt de mat in een zuivere fysieke staat, vrij van middelen die een ander of jezelf in gevaar kunnen brengen. (vb. alcohol, medicatie, enz.)

Wanneer men op de mat komt, plaatst men netjes de Zooris (traditioneel schoeisel) met de hielen tegen de mat en groet men in de richting van de Tokonoma.

De wapens worden geschikt, loodrecht t.o.v. de tatami, met hun snijrand en punt in tegenovergestelde richting van de Tokonoma.

Een belangrijk onderdeel van respect is de Dojo-etiquette . De uiterlijke vorm van de etiquette dient zich aan als groeten in verschillende situaties en het correct omgaan met elkaar. Op Oosterse wijze wordt gegroet met een buiging naar elkaar. Dit buigen kan vanuit een staande positie (Ritsu-Rei) en in een geknielde positie (Za-Rei) . Het groeten vindt plaats op verschillende momenten en heeft daarin een verschillende betekenis. Het groeten naar elkaar heeft niets te maken met onderdanigheid, het hoeft ook geen religieuze betekenis te hebben. Het is in eerste instantie een symbolische handeling waarmee respect en vriendschap wordt uitgedrukt.

Volgende Vorige