BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

LEVENDE VREDE

DIDACTIEK - TRADITIE - ONDERRICHT

DE DIDACTISCHE BESCHOUWING.

Het fundamentele ethische probleem wordt genegeerd omdat het gecommercialiseerd wordt, of niet opgemerkt, of niet begrepen. Nota's rond Aikido kunnen slechts gebruikt worden als geheugensteun voor de beoefenaar. De oosterse filosofie leert wat eenheid en harmonie is, doch vanuit een ander standpunt (vb. westers) kan dit vaak onbegrepen worden. De lesgever staat steeds voor de uitdaging om een heterogeen studiepakket aan zijn leerlingen aan te bieden.

HET TRADITIONELE AIKIDO.

Zie ook een andere pagina. Voor ons betekent traditioneel, trouw zijn aan het idee van O Sensei (samensteller van het Aikido), want hij toonde ons de weg (do). Het betekent dat je probeert om objectief te zijn en boven de polemiek te staan. Geen veranderingen aan te brengen vooraleer je Aikido grondig bestudeert hebt. Je probeert je te herbronnen in de oorsprong van Aikido, datgene wat Morihei Ueshiba ons wilde leren.

DE TECHNIEK VAN HET ONDERRICHT.

Het werkelijke onderricht wordt steeds gegeven van meester op leerling. Van Sensei naar Sempai-Kohai. Ze wordt gegeven in verhouding tot het engagement en de inzet in de discipline.

Het onderricht is dat van de Sensei. Het is geen bezit, maar we mogen er gebruik van maken.

Boeken kunnen het Aikido niet zo goed doorgeven, want je bent steeds gevangen door de woorden.

Tekens en richtlijnen zijn moeilijk te definiëren.

De deskundige lesgever neemt zijn onderricht niet uit een boek, maar gebruikt het hoogstens als een geheugensteun.

HET ONDERRICHT VAN DE SENSEI.

Soms probeert men munt te slaan uit Aikido en ontstaan redeneringen als “Japanner (of Europeaan terug uit Japan) + Krijgskunst = Expert”. Een dergelijke redenering slaat nergens op. Alsof bij ons de beste studenten uit slechts één school, met naam en faam, kunnen komen. Andere scholen kunnen minstens dezelfde opleiding geven, of zelfs beter. Toch is het niet te geloven hoeveel mensen er vallen voor het commerciële aspect. De beste basiskwaliteiten van een Aikidobeoefenaar, zijn het tegelijkertijd lesgeven en leerling zijn. Waardigheid en wederzijds respect in een sfeer van hoffelijkheid zijn nog steeds Bushido-waarden. Jarenlange training is niet altijd opgewassen tegen de persoonlijke ambitie van enkele Aikidoka's. De jarenlange twist tussen federaties om vast te leggen wat Aikido is, is daar het mooiste bewijs van. Eigenlijk moeten we ons gelukkig prijzen dat een buitengewone man, zoals O Sensei, aan iedereen probeerde te tonen wat de goede weg kon zijn. Het feit dat lesgevers de wereld afreizen en buitengewone bedragen opstrijken om Aikido te tonen, kan nooit de intentie van O Sensei geweest zijn.

Volgende Vorige