BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

ETIQUETTE

HET BEGIN VAN DE LES

In de Dojo stellen de leerlingen zich op, de wijze van opstelling kan verschillen omdat dit ook te maken heeft met plaats van de Tokonoma, de vorm van de Dojo, de grootte van de Dojo en het aantal leerlingen. De leerlingen stellen zich op in een lange rij. De leerlingen zorgen dat hun kleding netjes zit, de band op de juiste wijze geknoopt, de keikogi (of aikidogi) er netjes ingestopt. In de rij zit iedereen neer in Seiza. De “oudsten” zitten aan de linkerhand van de meester, de anderen ernaast in dalende lijn volgens de anciënniteit in de Dojo.

Op het commando "Mokuso" (uitspraak: moksoo) sluit iedereen de ogen en legt de handen met de handpalmen omhoog en de duimen tegen elkaar in de schoot. Belangrijk hierbij is dat je (in Seiza) rechtop zit op een ontspannen wijze. Het hoofd wordt hierbij rechtop gehouden. De bedoeling van Mokuso (=kom tot jezelf) is dat de leerling zich geestelijk voorbereidt op de les. Hij moet als het ware de dagelijkse beslommeringen achter zich laten en zijn gedachten richten op wat gaat gebeuren in de Dojo. Hij moet zich openstellen voor wat hij gaat doen in de les. In de betekenis van het Zenboeddhisme moet de leerling zijn geest "leegmaken". Dit houdt in dat de leerling nergens meer aan denkt. Hij wordt niet meer gehinderd door emoties of gedachten die zijn handelen in de weg staan. Voor de Westerse mens is dit soms moeilijk te vatten.

De Sensei kondigt aan "Mokuso-Yame" , waarop de ogen worden geopend en de handen weer op de bovenbenen worden gelegd. Dit kan ook stilzwijgend gebeuren.

Bij de algemene groet naar de Tokonoma geeft de leraar de groet aan.

Het groeten bestaat uit een voorwaartse buiging, waarbij de handen voor op de grond worden gelegd, de wijsvingers en de duimen tegen elkaar, zodanig dat een driehoek wordt gevormd. Dit groeten moet op rustige wijze geschieden.

Bij de groet naar de leraar toe zijn het de leerlingen met de langste anciënniteit die de groet starten, waarbij de leraar zich als laatste opricht.

Na het tonen van een voorbeeld groeten de leerlingen in Seiza vooraleer recht te staan.

Men groet zijn partner vooraleer een oefening aan te vatten. Men groet ook vaak om een onderscheid te maken tussen de verschillende sequenties.

Bij individuele correcties door de leerkracht wordt er geluisterd in Seiza door de niet deelnemende leerlingen. Men groet de leerkracht na het krijgen van de bijkomende uitleg.

Men groet de eerste en de laatste partner van de les in Seiza.

Moet men de Tatami verlaten, dan waarschuwt men de leerkracht en groet men zowel naar leerkracht als naar de Tokonoma.

Volgende Vorige