BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

GIDS VOOR BEGINNERS

HET WERKEN MET WAPENS

Men moet het werken met wapens niet beschouwen als een complementaire discipline van het Aikido. Ze laten toe om alleen te werken en om de basis van Aikido te ontdekken zonder daarbij een tegenstrever dooreen te schudden. Men draagt zorg voor zijn wapens. De wapens zijn het middel bij uitstek om oefeningen vanuit een gegeven afstand en een gegeven houding uit te voeren.

ENKELE BEDENKINGEN OVER HET NUT VAN DE OEFENING:

Wanneer men de basistechnieken onder de knie heeft, dan is de eerste valstrik het zoeken naar een fysieke prestatie. Shodan is de titel die men krijgt als het echte werk pas begint. Je bent eerst debutant en nu wordt je de beginner. Aikido stopt niet met zijn technieken, maar is de zoektocht en de weg die we bewandelen. Aikido is een autonome school, samenhangend, met respect en eerlijkheid, om zo de oefening te gidsen.

O Sensei zei: “Ik ben het universum”.

Aikido is er om het individu te vervolmaken in harmonie met het geheel, de natuur, de omringende wereld en ook geschikt zijn om de diversiteit van het universum in zichzelf te bevatten.

De actie anticiperen

De aanval accepteren

Alle dualiteit transformeren in één unieke beweging zijn de fundamentele begrippen die onze zoektocht begeleiden.

SLOTBEMERKING:

Nogmaals wensen wij te benadrukken dat geen enkel boek de techniek en het leerproces van Aikido op voldoende wijze kan beschrijven. De notities rond een aantal technieken zijn enkel geheugensteuntjes. Het echte Aikido bekomt men slechts door het voortdurend oefenen en het zich voortdurend afvragen of de techniek eenvoudig en efficiënt is. Het is ook belangrijk om niet vanuit eigenbelang te werken en geen al te grote waarde te hechten aan het materiële. Bijvoorbeeld: het bekomen van een graad (Kyo/Dan) is totaal onbelangrijk. Beter een goede Aikidoka zonder graad, dan een onbekwaam iemand met veel linten en decoraties op de kast.

Volgende Vorige