BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

GIDS VOOR BEGINNERS

INSCHRIJVEN IN EEN DOJO

Om veel redenen, maar vooral omdat het om een oosterse kennis gaat, kennen de nieuwkomers niet de werking van de Dojo en hoe die op traditionele wijze werkt. Voor uitgebreider informatie verwijzen we naar de pagina 8. “Dojo”. Daar wordt iets uitgebreider op dit punt ingegaan. In het kort kunnen we zeggen dat een Dojo gestructureerd is als een ambachtelijke onderneming. Met één persoon aan de leiding, geen verdere overkoepelende gezagsdrager en diegene die les volgen bij de meester. Om de dagelijkse werking te verzekeren duidt de meester een aantal leerlingen aan, zogenaamde uchi deshi, die hem bijstaan in zijn taken. Ook in de westerse wereld kennen wij de term “hij is mijn rechterhand”, wat laat verstaan dat een persoon een zekere vertrouwenspositie geniet. En laat ons duidelijk zijn, meestal moet die “rechterhand” ook harder werken dan de rest, al gaat het niet altijd over puur fysieke arbeid. Een Dojo, ook al wordt die soms ondergebracht in een sportinfrastructuur, heeft totaal niets te maken met een sport(zaal).

Net zoals er op school wel eens een leerkracht is die u minder ligt, zo vergaat het u ook in het Aikido. Meester en leerling moeten elkaar zorgvuldig kiezen. Er is een verticale structuur waarbij de Sensei een autonome visie hanteert. Doch zowel de leerling, alsook de lesgever kunnen aan deze verbintenis een eind maken. De lesgever kan zonder verdere uitleg aan een leerling vragen of hij niet beter bij een andere meester kan gaan. Maar ook de leerling is vrij om een andere lesgever op te zoeken. Men kiest wel voor 1 Sensei, men kan geen les volgen bij verschillende Dojo's, althans toch niet in een traditionele Dojo. Men is dus veraf van de sportinstructeur, die men betaalt en waarvan men een bepaald pakket verwacht. De gegeven bijdragen betekenen niet dat men bepaalde rechten afkoopt. De nieuwkomer maakt dus kennis met Aikido en maakt zich meer en meer los van het consumentenidee. In de traditie zegt men soms dat men de techniek moet stelen in het hart van de meester. Als de houding goed is, dan volgt de techniek automatisch. Aikido begeleidt de leerling naar de autonomie.

Voor wat betreft etiquette, de rol van de ouderen (sempai-kohai), de kledij en de graden raden wij u aan om ook de andere pagina's eens te lezen. Daar zijn deze onderwerpen heel wat ruimer toegelicht.

Volgende Vorige