BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

LEVENDE VREDE

INLEIDING

Een korte “spirituele” benadering van de kunst van de vrede.

Het Aikido enkel bekijken volgens de letter van een tekst geeft een slecht resultaat. De wijze van oefenen sluit echter perfect aan bij onze manier van denken. De onmiddellijke waarneming van ons universum gebeurt via de zintuigen. Het nabootsen van de dingen die we waarnemen en dit repliceren in één of andere vorm moet ook met de nodige zorg gebeuren. Al te vaak kopieert men in Aikido dingen die men meent gezien te hebben, maar daarom is dit nog niet zo uitgevoerd.

Een voorbeeld. Stel, je neemt met je rechterhand je linkerpols vast en draait die naar binnen, waardoor je elleboog naar boven komt. Toon dit aan iemand en laat hem dit nadoen, zonder dat je daarbij uitleg geeft. Analyseer dit nu grondig. Als de persoon die je nadoet aan de pols draait en op die manier de elleboog automatisch naar boven brengt dan heeft hij eerder geluk dan kennis. De kans is echter nog groter dat hij zijn pols vastpakt en zijn elleboog zelf naar boven beweegt, omdat hij dit zo waargenomen heeft. De waarnemer doet je na, neemt zijn pols vast en brengt zijn elleboog zelf naar boven. Dat is zijn perceptie. In werkelijkheid wordt de pols vastgenomen, onderworpen aan een torsie, en door die beweging (en onze lichaamsbouw) kan de elleboog en de arm niets anders dan naar boven bewegen. Het maken van beeldopnames of het schrijven van boeken kan voor dezelfde verkeerde perceptie zorgen. Het volledige lichaam moet worden gebruikt om het Aiki-principe te realiseren.

In Europa maken we onderscheid tussen mens en natuur, tussen lichaam en geest. Onze leefwereld is meestal gebaseerd op dit principe. De harmonie tussen mens en natuur of tussen mens en milieu wordt steeds verbroken door deze dualiteit. Problemen worden toegeschreven aan milieu, microben, psychisme (1). De enige band tussen het psychisme en de ziekten dat de officiële wetenschap heeft toegegeven is het concept van de psychosomatische aandoeningen. Dit concept bevestigt de scheiding tussen het geleefde en de ziekte. Als bepaalde aandoeningen psychosomatisch zijn, dan betekent dit dat al de andere dit niet zijn; dat zij niets te maken hebben met het psychisme; dat zij louter fysisch zijn en onderworpen zijn aan een organische en technische geneeskunde die, bijgevolg, hierdoor versterkt wordt. We voeden ons lichaam, maar drogeren het als we ziek zijn. Het feit dat we bewust zijn van dit probleem volstaat niet.

Het Budo en het Aikido bieden aan de mens de mogelijkheid om bewust te worden met dit universum en eenheid te creëren. De grondlegger van het Aikido, Morihei Ueshiba, noemt het liefde. De pogingen om Aikido te verwesteren of te moderniseren hebben tot gevolg dat beoefenaars blijven vasthangen aan het uiterlijke, aan het gebaar. Dit is meestal het gevolg van onbegrip van de kunst Aikido. Aikido stelt immers een ethiek voor, een filosofie. Enkel het zoeken, het vinden en het bewandelen van het juiste pad, de juiste weg (Do) telt.

 Of zoals O Sensei zei: “Aikido moet je doen en blijven doen, dan komt alles vanzelf. Door te oefenen leer je.”

Volgende Vorige