BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

LEVENDE VREDE

LICHAAM EN GEEST

Lichaam en geest zijn moeilijk los te koppelen van elkaar. Ze beïnvloeden elkaar ook. Denk maar aan de wilskracht en doorzettingsvermogen die bepaalde patiënten ertoe aanzet om opnieuw te kunnen lopen na een ongeval. Er zijn verbazingwekkende gevallen gekend van mensen die vanuit hun innerlijke kracht, bijna onmogelijke dingen kunnen verwezenlijken. Er bestaan eenvoudige proeven die dit bewijzen. Neem bijvoorbeeld je polsslag en verhoog of verlaag het ritme door je te focussen op de polsslag. Denk aan dingen die je kalmeren of aan dingen die je juist opwinden. Het heeft een directe invloed op je polsslag. Er wordt ook al geëxperimenteerd met leugendetectors op basis van een hersenscan. Soms blijkt bij de klassieke leugendetector, met sensoren voor hartslag, ademhaling en zweten, dat een geconcentreerd of geoefende persoon het toestel in zijn voordeel kan beïnvloeden.

Bij de Grieken en de Romeinen sprak men indertijd van “een gezonde geest in een gezond lichaam”, omdat men toch duidelijk overtuigd was van het belang van beide. Hoewel de Spartaanse opvoeding dan weer een beetje extreem was door de jongeren naakt te laten rondlopen terwijl ze allerhande proeven moesten doorstaan. De jongeren werden er “gehard”. In datzelfde Griekenland vonden we ook heel wat filosofen terug, die stellingen innamen over de innerlijke mens en mee aan de basis lagen van ons denken.

Ook in de geneeskunde spreekt men van psychosomatische effecten wanneer een bepaalde geestelijke gesteldheid ziektesymptonen stimuleren. Het is eveneens aanneembaar dat heel wat verhalen over fantasie en magie ontstaan zijn uit het aanvoelen van de innerlijke kracht, zonder die daarom perfect te kunnen definiëren. De tovenaar die voorwerpen kan verplaatsen door er alleen maar naar te kijken? Ook in verschillende religies vinden we sporen van het innerlijke terug. De ziel die het lichaam enkel verlaat wanneer de persoon sterft en verder leeft in een hiernamaals. Uiteindelijk is deze innerlijke kracht moeilijk met tastbare gegevens te bevestigen, buiten enkele uitzonderingen zoals psychosomatische aandoeningen, het placebo-effect en fysische veranderingen door de psychische gesteldheid van een persoon. Ondanks het ontastbare van de innerlijke kracht, wordt toch algemeen aanvaard dat elke mens over een psyche en innerlijke kracht beschikt. Het feit dat verschillende rassen en landen verschillende visies hebben, maakt het interessant maar soms ook moeilijk om elkaar te begrijpen.

Hoe kan je de oosterse en de westerse wereld met elkaar laten communiceren zonder dat ze elkaars gebruiken kennen? Hoe leg je Shinto uit aan een westerling die niet weet wat dat is? Soms zijn er gezamenlijke raakvlakken, wat het een beetje eenvoudiger maakt. Bijvoorbeeld: wanneer je zelf een godsdienst beleid waar er sprake is van één God, een voorbeeldfiguur is (zoals Jezus of Mohammed), gebaseerd is op een geschrift (Bijbel, Koran, Torah), dan is het voor de hand liggend dat er al heel wat dingen op een éénvoudige manier, of mits een verwijzing naar de eigen godsdienst, uitgelegd kunnen worden. Aan een moslim uitleggen over de vastenperiode bij de christenen is een stuk makkelijker als je kan verwijzen naar zijn vasten (Ramadan). Het wordt echter een enorme opgave om dingen uit elkaars leefwereld uit te leggen als je totaal geen weet hebt van de materie. Onwetendheid leidt dikwijls tot angst en kan heel eigenaardige reacties teweeg brengen. En dat is nu net waarmee men zoveel “worstelt” bij Aikido als men over Ki spreekt. De innerlijke kracht die vanuit jezelf komt, Ki. Dikwijls ook energie genoemd. Wat is dat nu voor een ontastbaar ding? En als je het eindelijk min of meer snapt, wat doe je er dan mee?

Tijdens een sportmanifestatie zie je twee atleten, de ene supergemotiveerd en de ander depressief en uitgeblust na het lange sportseizoen. Beiden hebben het ganse jaar regelmatige en goede resultaten neergezet. Ze blijken daarenboven beiden in perfecte fysieke conditie te zijn. Op basis van de objectieve gegevens van de sportarts moeten ze beiden tegelijkertijd aankomen tijdens een loopwedstrijd. Aan de aankomst zien we echter dat de gemotiveerde atleet een nieuw record loopt, terwijl de andere atleet meters achterop loopt. Aangezien alle medische en technische gegevens hetzelfde waren voor beiden, kan het niet anders dan dat de psychische gesteldheid de prestaties heeft beïnvloed. Het is dus duidelijk dat bij een hoge technische bekwaamheid er door de innerlijke gesteldheid nog een extra dimensie kan toegevoegd worden aan de prestatie. Ook Morihei Ueshiba (grondlegger van het Aikido) zag het belang van de innerlijke kracht, koppelde dit vanuit zijn oosterse leefwereld met een religieusfilosofisch aspect, en sprak over Ki.

Volgende Vorige