BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

AIKIDO

SENSEI ALAIN PEYRACHE

Alain Peyrache, Shihan diploma van de Aikikai So Hombu in Tokyo, wereldcentrum van de aikido, ex- Nationaal Verantwoordelijke voor Techniek voor Frankrijk, geeft al 35 jaar lang les in gans wereld.

In 1964 startte zijn onderricht in de aikido. Hij richtte zich van meet af aan naar de grootste Japanse experts, de leerlingen van Meester Ueshiba, stichter van de aikido. In 1967, op 17-jarige leeftijd, wordt hij, na een blessure van zijn toenmalige leraar, verantwoordelijk voor de dojo en moet hij zichzelf onderrichten. Tezelfdertijd studeert hij Chinese geneeskunde en filosofie. Elk weekend doorkruist hij Europa om te trainen met de leerlingen van de Stichter, die in Frankrijk en Europa op doortocht zijn.

In 1970 start hij met zijn eigen dojo. Onder toezicht van Meester Tamura treedt hij ook toe tot het directiecomité van het ACFA, later van het UNA. Als regionaal technisch gedelegeerde en lid van de nationale commissie van graden en de commissie van onderwijs leidde hij toen veel van de huidige Franse leerkrachten en begeleiders op.

In 1982, na een geschil met de Judo federatie, zet hij zich als nationaal technisch verantwoordelijke ten volle in om het FFLAB op te richten. Hij gebruikt daarvoor zijn diepgaande kennis van het reilen en zeilen van de federatie, die hij in zijn voordeel gebruikt om de ware geest van de praktijk te ontwikkelen. Hij weigert het voorzitterschap van de nationale commissie van graden, ondanks het aandringen van Meester Tamura, en blijft trouw aan de geest van de traditionele dojo.

Samen met het succes van de FFLAB steekt ook het opportunisme de kop op, de aikidokas kiezen vaak de makkelijkste weg, de politici krijgen meer zeggenschap dan de beoefenaars, de federaties doen onvermijdelijk het omgekeerde van wat ze zouden moeten doen. Hij stelt vast dat al zijn inspanningen voor een traditionele aikido voor niets waren. Getrouw aan zijn integriteit neemt hij ontslag en onderwijst in zijn eigen dojos een aikido zonder compromissen.

Deze retraite van 4 jaar, begin jaren '90, is voor hem een openbaring, en met zijn heldere kijk op aikido wordt hij een voorbeeld voor talloze Europese leerkrachten die ook genoeg hebben van de instituten. Hij begeleidt hen in de creatie van de EPA, de Europese Aikido School, uniek in zijn soort. Hier vindt iedereen die het traditionele aikido wil beoefenen zijn plaats, ver verwijderd van de stugge politiek van de federaties.

Algemeen erkend als één van de grote Europese meesters is hij veel gevraagd. Hij neemt zijn pelgrimstaf terug op om gehoor te geven aan de roep van de aikidokas van talrijke landen en zijn leer is vandaag terug te vinden tot ver buiten de grenzen van Europa.

 Alain Peyrache volgen in zijn veeleisendheid en strengheid is geen gemakkelijke weg, maar wel één van een rijkdom zonder gelijke. Met zijn volledige inzet in de essentie van de praktijk en met een onvergelijkbare gulheid verspreidt hij zijn leer aan hen die hem als leraar hebben gekozen: de Weg die hij aanleert is vòòr alles een onderricht in zelfstandigheid.

Volgende Vorige