BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

GIDS VOOR BEGINNERS

TECHNISCH MEMENTO

Het ware Aikido wordt ontdekt doorheen de toepassing van verschillende technische vormen. Zelfs al zijn er niet zo heel veel, toch is het voor de nieuwkomer de eerste moeilijkheid om te overkomen. Het kunnen benoemen van de dingen die men ziet is dikwijls een middel om sneller de eerste stage van kennis te bereiken en u zo meer te concentreren op het inhoudelijke aspect. Daarom toch een heel korte schets van een aantal termen die best gekend zijn.

BELANGRIJKSTE GREPEN:

Ai hanmi katate dori –  vastgrijpen van de pols. “Aité” zijnde in dezelfde houding. (rechterhand grijpt rechterhand).

Katate ryote dori –  vastgrijpen van de voorarm met twee handen.

Gyaku hanmi katate dori –  vastgrijpen van de pols vanuit “spiegelstand” (rechterhand grijpt linkerhand).

Kata dori –  vastgrijpen van de schouder vanuit “spiegelstand”.

Sode dore –  vastgrijpen van de mouw ter hoogte van de elleboog vanuit “spiegelstand”.

Muna dori –  vastgrijpen van de keikogi (vest) ter hoogte van de borst.

Eri dori –  vastgrijpen van de keikogi (kraag) langs achter.

Ryo –  betekent dat beide zijden tegelijkertijd worden vastgegrepen. Men krijgt dus Ryote dori, Ryo kata dori, enz.

Ushiro –  algemeen betekent dit dat er langs achter wordt gegrepen. Men krijgt dus Ushiro ryo te dori, Ushiro ryo kata dori, enz.

BELANGRIJKSTE AANVALLEN:

Shomen uchi – verticale slag met de zijkant van de hand bovenop het hoofd.

Yokomen uchi – diagonale slag (van opzij) met de zijkant van de hand op de slaap of hals.

Tsuki – inkomende vuistslag. Gedan = laag niveau, Chudan= midden niveau, Jodan= hoog niveau

Mae geri – inkomende trap

ENKELE BELANGRIJKE TECHNIEKEN:

A) TECHNIEKEN DIE EINDIGEN MET EEN IMMOBILISATIE: KATAME WAZA.

Ikkyo – (eerste onderricht) Simultane torsie van de pols en de elleboog met als doel een val plat op de borst.

Immobilisatie door het vasthouden van de arm onderaan met maximale extensie van de schouder naar het hoofd toe.

Nikkyo – (tweede onderricht) Het plooien van de pols en de hand zoals eendehals en -snavel, om naar achter toe en naar beneden

toe om een onevenwicht te creëren met een val plat op de borst als gevolg. Immobilisatie dor het verticaal plaatsen van de arm richting hoofd en boven de ruggegraat.

Sankyo – (derde onderricht) Verdraaien van de arm van de tegenstrever, vertrekkende van een torsie van de hand, om een onevenwicht te veroorzaken met een val plat op de borst. Immobilisatie op dezelfde manier zoals bij nikkyo, maar inclusief het vasthouden van de verdraaide arm.

Yonkyo – (vierde onderricht) Een val plat op de borst veroorzaakt door het hefboomeffect van de plaatsing van twee handen op de arm van de tegenstrever gecombineerd met het drukken op gevoelige plaatsen. Immobilisatie door een hefboom op de arm dit alles door het met de knie blokkeren van de schouder.

Gokkyo – (vijfde onderricht) Variante van ikkyo ura (ander greep van de pols) als gevolg van een aanval met mes.

Hiji kimme osae – (blokkeren van de elleboog) Variante van nikkyo waar men een val plat op de borst veroorzaakt dankzij een armklem op de elleboog en de vastgehouden arm.

B) TECHNIEKEN DIE EINDIGEN MET EEN WORP

Kote gaeshi – (Torsie van de pols) Oprollen van de hand/pols om een achterwaartse val te veroorzaken. Immobilisatie door het verticaal vasthouden van de arm en te drukken op de schouder mits het draaien van de hand in de richting van het hoofd.

Irimi nage – (projectie door in te komen naar het lichaam van de andere) Verdraaiing van het ganse lichaam rond de ruggegraat om een achterwaartse val te veroorzaken.

Kokyo nage – (eerste vorm) (projectie door de adem) Zoals irimi nage maar met een andere plaatsing van de armen.

Aiki otoshi – Gelijkend op de vorige techniek, maar met het vasthouden van de benen om een achterwaartse val te veroorzaken.

Tenshi nage – (hemel-aarde worp) Beweging aanleunend bij irimi nage, waarbij we één hand naar boven en één hand naar beneden brengen.

Sumi otoshi – Variante van tenchi nage enkel met de onderste hand en blokkeren van de hiel met de andere hand.

Shi ho nage – (vierwindstreken worp) Oprollen van de arm door deze boven het hoofd te laten passeren en zo een achterwaartse val te veroorzaken.

Ude kimme nage – (worp door blokkering van de elleboog) Voorwaartse projectie door een armklem op de de elleboog en een stuwkracht van het ganse lichaam.

Kaiten nage – (projectie door een rotatie) Destabilisatie door een druk naar beneden en voorwaarts van de pols, de arm terug verticaal brengen terwijl men het hoofd onderaan ondersteund. Door de druk op de arm moet het lichaam tijdens het werpen een voorwaartse rotatie maken rond het hoofd.

Koshi nage – (heupworp) Het hinderen van het onderste gedeelte van het lichaam volgend uit een onevenwicht en gebruikmakend van de heupen met een val tot gevolg.

Kokyo nage – (tweede vorm) (projectie door de adem) Verschillende worpen door gebruik te maken van een voorwaartse onevenwicht uitgelokt door de verlenging van de aanval of van de greep.

Juji garami – Projectie met voorwaartse val dankzij de controle van de gekruiste armen

VOORUITGANG BOEKEN BUITEN DE CATALOOG:

Aikido wordt vaak waargenomen als de ondoordringbare nevel waarin de leerlingen jaren aan een stuk de vele vormen en thema's variëren. Dit kan sommigen onder hen teleurstellen, terwijl anderen er juist de bron in vinden van een doorgedrukt esoterisme. Aikido is een volledige kunst en complex waarbij veel mogelijkheden geboden worden om het te begrijpen. Dat verklaart ook waarom er zeer gevarieerde vormen in de les aan bod kunnen komen. Het leren van de techniek is onmisbaar, maar is nooit een doel op zich. De weerspiegeling van Aikido op jezelf en de omgeving is het doel. De techniek is enkel het middel om je uiteindelijke doel te bereiken.

Dit werk gebeurt door het zich eigen maken van de basistechnieken. De toepassing van de juiste techniek zorgt ook voor de verdere evolutie in de zelfontplooiing. Als men moeite heeft met een techniek moet men zich steeds afvragen of alle nodig fundamentele ingrediënten aanwezig zijn. De geslaagde techniek vraagt geen enkele spierkracht.

DE TECHNIEKEN VAN AIKIDO, HOE WERKT DAT?

Er is niets magisch in Aikido en dat zal sommige zoekers van esoterisme wat tegenvallen. Een aantal voorwaarden moeten verenigd zijn:

 • Zich beschermen tegen de aanval van de tegenstrever (klappen vermijden, de aanval afleiden, een veilige afstand bewaren).
 • De tegenstrever in een cirkelvormige beweging brengen waarbij u het centrum van de beweging vormt (de andere verplaatst zich meer en sneller dan u).
 • Het creëren en gebruiken van een onevenwicht om een val uit te lokken of om controle te houden via een spiraalachtige (trechtervormige) beweging.

DE TECHNIEKEN VAN AIKIDO, WAAROM WERKT DAT?

De techniek is een gietvorm. Om onderstaande effecten te bekomen, bij om het even welk persoon, tijd of plaats, is het noodzakelijk om de basisregels in deze gietvorm te brengen. Ziehier enkele voorbeelden:

 • Irimi – Het innemen van het centrum van de andere terwijl men gericht blijft op hem en hij een volgens een andere richting staat.
 • Ki no nagare – vloeiende energie - De energie van de andere gebruiken in dezelfde richting, op het einde van de kracht en oppositie vermijden.
 • Ikkyo undo – Duwen, stijgen, draaien en snijden door gebruik te maken van de kracht vanuit de basis, de heupen en werkend vanuit de natuurlijke assen.
 • Shisei – Rechte en natuurlijke houding, ontspannen, evenwichtig, stabiel zowel fysiek als mentaal.
 • Kamae – Zie ook shihei; maar nu vanuit een martiaal standpunt, het minst blootgesteld, klaar voor een aanval.
 • Kokyu – ademhaling – Een goede en soepele ademhaling laat toe om een goede coördinatie van de bewegingen en de energie te laten gebeuren.
 • Maai – afstand – De training laat toe om de beste afstand ten opzichte van de andere in te schatten. Alsook aan te voelen wanneer de plaatsing niet klopt.
 • Tai sabaki – verplaatsing – De (ver)plaatsing van het lichaam op de ideale plaats om alle basisregels toe te passen.

DE WERKTUIGEN OM ZICHZELF TE CORRIGEREN:

Zichzelf corrigeren kan onder andere door:

 • Zichzelf nooit in gevaar brengen.
 • Zichzelf ontspannen en soepel verplaatsen.
 • Steeds met rechte rug werken.
 • Het gevoel creëren van de armen die voor zich en met de heupen vooruitgeduwd worden.
 • Het gevoel hebben dat er geen weerstand ontstaat.
 • Geen houvast bieden aan de andere.
 • Steeds het natuurlijke gevoel van de kracht volgen.
 • De andere verplaatst zich meer dan u.
 • De andere draait rond u.
 • In het centrum van de kracht staan.
 • De mogelijkheid hebben om op elk moment een slag te kunnen geven.

DE WERKVORMEN:

In het palet van de werkmiddelen in Aikido bestaan er verschillende manieren om de technieken uit te voeren. Het is belangrijk om ten volle hun nut te begrijpen en de situatie niet nog ingewikkelder te maken met een verveelvoudiging van technieken als gevolg.

Omote - ura:

In het begin van de studie lijken dit twee uitvoeringsvarianten. Het eerste, omote, komt het meeste voor en bestaat meestal uit het direct innemen van het centrum van de techniek evenwijdig met de andere. Ura bestaat meestal uit het verlengen en veranderen van richting van de aanval om dan het centrum van de techniek in te nemen. De kern van de zoektocht is om er geen twee aparte bewegingen in te zien met inbegrip van alle tussenliggende situaties.

De verschillende werkvormen laten toe om zich aan te passen aan de verschillende voorwaarden voor de realisatie; plaatsing, ruimte, tijd, enz.

Go no keiko – Het uitvoeren van een oefening vanuit een statische en quasi stilstaande beweging.

Ju no keiko – Het uitvoeren van een oefening op een meer dynamische manier met een synchronisatie van alle elementen.

Ryu no keiko – Men legt de oefening op. Men verplicht de tegenstrever om aan te vallen zoals men het zelf wil.

Van de drie aangegeven vormen is ryu no keiko diegene die het dichtst staat bij wat men zoekt in Aikido. Het is tevens het moeilijkste om te verwezenlijken. Vanuit pedagogisch standpunt is het aangewezen om de verschillende vormen te gebruiken om iets aan te leren.

Volgende Vorige